Kinderdagverblijf

In het najaar van 2011 won Atelier Boekhout een competitie voor het maken van een ontwerp voor een nieuw kinderdagverblijf in Albrandswaard.