Restauratie en herbestemming

Boerderij de Poel

Boerderij de Poel gelegen aan de Poeldijk in Houten is een boerderij van het type dwarshuisboerderij. Naast de boerderij hebben het hekwerk op het terrein en de vijver, wat een restant is van een gracht de status van gemeentelijk monument. De restauratie en renovatie van deze boerderij ging samen met de herbestemming van het achterhuis. Er vond een kadastrale splitsing plaats waarbij het voorhuis en het achterhuis bestemd werden tot twee zelfstandige wooneenheden.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Vergunningstraject, splitsing-, renovatie/restauratie
  • Ontwerp aanpassingen exterieur en bouwkundig interieur